Guerilla product

Una accio de guerrilla desenvolupada per trustocorp a New York en la canvien el packaging de diferents productes. Vist en life lounge