Mini documental sobre Copyright

Vist en ephemeramoments

Denúncia contra l’Estat espanyol pel monopoli de les entitats de gestió

Hem trobat en la web de David Bravo aquesta interesant iniciativa

Denúncia contra l’Estat espanyol pel monopoli de les entitats de gestió

“El que sap no parla, el que parla no sap”

Amb aquesta frase del Tao Te Ching voldriem David Bravo i Javier de la Cova convidar als ciutadans a compartir amb nosaltres una acció jurídica contra l’Estat espanyol per vulneració de la normativa comunitària.

L’informe publicat ahir “Sobre la gestió col·lectiva dels drets de la propietat intel·lectual” de la Comissió Nacional de la Competència, manifesta amb total rotunditat que Espanya podria estar infringint el Tractat de Funcionament de la Unió Europea per permetre que les entitats de gestió (SGAE, AGEDI, etc.,) realitzin una explotació abusiva de la seva posició dominant. L’informe assegura que això és així perquè pot entendre’s que és precisament la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola “la qual fa factible que les entitats de gestió adoptin o puguin adoptar de forma reiterada comportaments abusius de la seva posició de domini”.

Amb la intenció que Espanya cesse en la conducta presumptament infractora que es descriu en aquest informe, hem redactat la corresponent denúncia que posem a la disposició de tots els ciutadans que vulguin sumar-se a la seva interposició.

La invitació a la ciutadania a participar en accions legals lliures utilitzant la Xarxa, va néixer el 30 d’agost de 2003 quan es va posar a la disposició de tots uns procediments lliurement utilitzables. El primer d’ells es va dirigir contra el cànon en els suports digitals, avui pendent de sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. Si bé van ser moltes les veus que es van alçar contra el cànon, poques persones van decidir lluitar jurídicament contra el mateix, a pesar del procediment fàcil i gratuït del que es disposava.

Posteriorment i després de la sentència de Ladinamo, van néixer els procediments en defensa del Copyleft i som capdavanters mundials en resolucions favorables. Després van arribar les webs d’enllaços, amb l’alliberament de la nota per a la vista de les mesures cautelars contra Sharemula i l’alliberament que ara estem portant a terme en favor dels nostres companys advocats i els seus clients dels escrits que hem utilitzat en el seu defensa. Després, va venir la contestació de la Revista Cultural Quimera a la demanda de la SGAE que va ser utilitzada per la defensa de la CNT per a obtenir una sentència absolutoria en la demanda que li va interposar tal entitat.

El mètode ha demostrat ser eficaç i per això ara volem presentar la següent acció legal, animant-vos a interposar-la. La pregunta que tots es fan després del Manifest és la de i ara què?

El problema que tenen les paraules és que les hi duu el vent. Si el cànon cau, no és per la campanya de Tots contra el cànon, sinó per una sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. El que fa falta és l’exercici efectiu dels drets, perquè les veus ja sobren quan comencen a ser sospitoses de la seva vacuitat i impostura: el que sap no parla i el que parla no sap.

El procediment que oferim és gratuït i no cap condemna en costes. Consisteix a denunciar davant Europa els abusos que estem sofrint de mans dels successius governs en el camp de la propietat intel·lectual. No ho diem nosaltres, ens ho diu l’informe de la Comissió Nacional de la Competència que ha sortit a la llum pública ahir, i que per als que ens dediquem a la propietat intel·lectual ha suposat una cura d’humilitat perquè ens ha demostrat el poc que sabem. Si bé aquest Informe és la base i el fonament de la nostra denúncia, tenim altra raó, que ens dóna un il·lustre jurista, John Rawls, qui en la seva Teoria de la Justícia assenyalava el següent:

“La responsabilitat no recau en els que protesten, sinó en els que l’abús de poder i d’autoritat justifica tal oposició, perquè emprar l’aparell coercitiu de l’Estat per a mantenir institucions manifestament injustes és una forma de força il·legítima a la qual els homes tenen dret a resistir”.

Per a interposar la denúncia n’hi ha prou que empleneu la plantilla que es troba en els enllaços que assenyalem més baix. En la mateixa figuren les instruccions. Només us costarà un passeig a una oficina de Correus i l’import d’una carta certificada.

El que de veritat important de la Xarxa és quan cristal·litza en el territori físic. Si no exercim els nostres drets mitjançant accions legals i simplement cridem, sempre serem víctimes del poder.

David Bravo i Javier de la Cova, advocats.

Plantilla en format .doc
Plantilla en format .odt
Preguntas més frequents.

The Real Pirates

Segons llegim en el excel·lent blog  vecindad gráfica, una organització antipirateria ha copiat una tipografia que es va crear exclusivament per a la empresa france telecom, la Bienvenue, segons diuen els encarregats de fer el logo eixe només era un aprova i el real es va fer amb la FS Lola.

Esta gentola que esta en contra dels nostres drets, son alucinant avui he vist en la tele que la SGAE vol cobrar a le peluqueries per posar un fil musical, estan bojos o es que estan cagats per que la gent esta descobrint musica de veritat gracies al P2P i esta deixant d’escoltar i de comprar els discos de merda del bisbi i totoa eixa colla d’impresentables

logo amb tipo furtada

logo amb FS Lola

Manifest en defensa dels drets fonamentals a internet

Manifest en defensa dels drets fonamentals a internet

Davant de la inclusió en l’Avantprojecte de Llei d’Economia sostenible de modificacions legislatives que afecten al lliure exercici de les llibertats d’expressió, informació i el dret d’accés a la cultura a través d’Internet, els periodistes, bloggers, usuaris, professionals i creadors d’internet manifestem la nostra ferma oposició al projecte, i declarem que…

1. Els drets d’autor no poden situar-se per sobre dels drets fonamentals dels ciutadans, com el dret a la privacitat, a la seguretat, a la presumpció d’innocència, a la tutela judicial efectiva i a la llibertat d’expressió.

2. La suspensió de drets fonamentals és i ha de continuar sent competència exclusiva del poder judicial. Ni un tancament sense sentència. Aquest avantprojecte, en contra de l’establert a l’article 20.5 de la Constitució, posa a les mans d’un òrgan no judicial -un organisme dependent del ministeri de Cultura-, la potestat d’impedir als ciutadans espanyols l’accés a qualsevol pàgina web.

3. La nova legislació crearà inseguretat jurídica a tot el sector tecnològic espanyol, perjudicant un dels pocs camps de desenvolupament i de futur de la nostra economia, entorpint la creació d’empreses, introduint barreres a la lliure competència i alentint la seva projecció internacional.

4. La nova legislació proposada amenaça els nous creadors i entorpeix la creació cultural. Amb Internet i els successius avenços tecnològics s’ha democratitzat extraordinàriament la creació i emissió de continguts de tot tipus, que ja no provenen prevalentment de les indústries culturals tradicionals, sinó de multitud de fonts diferents.

5. Els autors, com tots els treballadors, tenen dret a viure de la seva feina amb noves idees creatives, models de negoci i activitats associades a les seves creacions. Intentar sostenir amb canvis legislatius a una indústria obsoleta que no sap adaptar-se a aquest nou entorn no és ni just ni realista. Si el seu model de negoci es basava en el control de les còpies de les obres i en Internet això no és possible sense vulnerar drets fonamentals, haurien de buscar un altre model.

6. Considerem que les indústries culturals necessiten per sobreviure alternatives modernes, eficaces, creïbles i assequibles i que s’adeqüin als nous usos socials, en lloc de limitacions tan desproporcionades com ineficaces per a la finalitat que diuen perseguir.

7. Internet ha de funcionar de forma lliure i sense interferències polítiques afavorides per sectors que pretenen perpetuar obsolets models de negoci i impossibilitar que el saber humà continuï sent lliure.

8. Exigim que el Govern garanteixi per llei la neutralitat de la Xarxa a Espanya, davant de qualsevol pressió que pugui produir-se, com a marc per al desenvolupament d’una economia sostenible i realista de cara al futur.

9. Proposem una verdadera reforma del dret de propietat intel·lectual orientada a la seva finalitat: tornar a la societat el coneixement, promoure el domini públic i limitar els abusos de les entitats gestores.

10. En democràcia les lleis i les seves modificacions s’han d’aprovar després de l’oportú debat públic i havent consultat prèviament totes les parts implicades. No és acceptable que es facin canvis legislatius que afecten drets fonamentals en una llei no orgànica i que versa sobre una altra matèria.

Més info